พระราชสำนัก

คณะบุคคล ผู้แทนสถาบันการศึกษา ลงนามถวายพระพร 'กรมสมเด็จพระเทพฯ'

27 ม.ค. 2564

35 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

คณะบุคคล และผู้แทนสถาบันการศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร


ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตลอดทั้งวันในวันนี้ มีคณะบุคคล ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชน เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง พร้อมทั้งได้นำแจกันดอกไม้ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อาทิ


วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา, สมาคมนิสิตเก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เจ้ากรมการแพทย์ทหารเรือ พร้อมคณะ, คณะครู นักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี, คณะบ้านศิลปะเอกชัย, บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน), คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, บริษัทเครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ, โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก, สโมสรลูกเสือคุณภาพ, โรงเรียนราชวินิตประถม บางแค, สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย,


คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2541, โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์, สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดปทุมธานี, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, มูลนิธิชีวิตพัฒนาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย,โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี, สมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมอนุเคราะห์คลองเตย (ประเทศไทย), สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน กรุงเทพ, กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, 


โรงเรียนวิทยาศาสตร์วิทยาลัยจุฬาภรณ์ ราชบุรี, ราชสกุลสวัสดิกุล, สมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทย, โรงเรียนบ้านคอกช้าง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, เบทาโกร กรุ๊ป, เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, กรมพินิจและคุ้มครอง เด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม, สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน), ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล, กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

ข่าวยอดนิยม