พระราชสำนัก

ในหลวง ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันออสเตรเลีย-อินเดีย

27 ม.ค. 2564

10 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย ในโอกาสวันออสเตรเลีย และเครือรัฐออสเตรเลีย รวมถึงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย ในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอินเดีย


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย ในโอกาสวันออสเตรเลีย แห่งเครือรัฐออสเตรเลีย ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มกราคม 2564 ความว่า


"ฯพณฯ พลเอกเดวิด เฮอร์ลีย์ ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย กรุงแคนเบอร์รา ในโอกาสวันออสเตรเลีย ข้าพเจ้ามีความยินดี ขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดีเพื่อท่าน มีพลานามัยสมบูรณ์ และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จ และความรุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งขึ้นของประเทศ และประชาชนชาวออสเตรเลีย


ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า สัมพันธไมตรี และความเข้าใจอันดี ที่มีมายาวนานระหว่างประเทศ และประชาชนของเราทั้งสอง จะเป็นพื้นฐานอันมั่นคงยิ่ง สำหรับความร่วมมือในกิจการทุก ๆ ด้าน ของทั้งสองฝ่ายต่อไป ในภายภาคหน้า " พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


พร้อมกันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย ในโอกาสวันสาธารณรัฐ ของสาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มกราคม 2564 ความว่า


"ฯพณฯ นายราม นาถ โกวินท์ ประธานาธิบดี แห่งสาธารณรัฐอินเดีย กรุงนิวเดลี ในโอกาสวันสาธารณรัฐ ของสาธารณรัฐอินเดีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดี มีพลานามัยสมบูรณ์ และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จ และความวัฒนาไพบูลย์ของประเทศ และประชาชนชาวอินเดีย


ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า สัมพันธไมตรี และความร่วมมืออันเข้มแข็งในทุกระดับ ระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐอินเดีย จะเจริญรุดหน้ายิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศ และภูมิภาคของเราสืบไป" พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวยอดนิยม