เศรษฐกิจ

ครม.เคาะแพ็กเกจภาษี เลื่อนจ่ายได้ 3 เดือน ลดภาษีที่ดิน 90%

26 ม.ค. 2564

788 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 15.45 - 16.45 น.

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ เคาะมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิดเพิ่มเติม เป็น "แพ็คเกจภาษี" ชุดใหม่ เพื่อช่วยลดภาระรายจ่ายให้กับประชาชน และผู้ประกอบการ
 
1.ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 63 ออกไปอีก 3 เดือน จากเดิมสิ้นสุดยื่นวันสุดท้าย 31 มี.ค. 2564 ออกไปเป็นวันที่ 30 มิ.ย. 2564
 
2.ลดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รอบปี 64 ลง 90% และให้จัดเก็บจริงเพียง 10% ครอบคลุมที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย ทำการเกษตร ที่ดินว่างเปล่า และใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรมหรืออื่น ๆ
 
3.ขยายมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนซื้ออสังหาริมทรัพย์ สำหรับราคาบ้านไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยจะลดค่าธรรมเนียมการโอนฯ จากเดิม 2% ของราคาประเมินทุนทรัพย์เหลือ 0.01%
 
4.ลดค่าจดทะเบียนจำนองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุด จากเดิม 1% ของมูลค่าที่จำนอง เหลือ 0.01% ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มาก กรณีซื้อบ้านหลังละ 3 ล้านบาท เดิมจะต้องเสียค่าโอนและจดจำนองสูงถึง 60,000 บาท จะลดเหลือ 300 บาทเท่านั้น
 
ส่วนกลุ่มมนุษย์เงินเดือน ที่อยู่ในระบบประกันตน ตามมาตรา 33 ครม.เห็นชอบให้ลดส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในส่วนของลูกจ้าง จากปัจจุบันจ่าย 3% หรือ 450 บาท เหลือ 0.5 % หรือ 75 บาท ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 39 จ่ายเงินสมทบลดลงจากเดือนละ 278 บาท เหลือเดือนละ 38 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน คือ กุมภาพันธ์ และมีนาคม สำหรับในส่วนของนายจ้าง ยังคงส่งเงินสมทบร้อยละ 3 หรือ ส่งเงินสมทบสูงสุด 450 บาท
 
และยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการสปา จากเดิมที่ต้องจ่าย 1,000 บาท/ปี และกิจการนวดเพื่อสุขภาพ หรือ เพื่อความงาม ที่ต้องจ่าย 500 บาทต่อปี ออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบต้องปิดกิจการหรือมีรายได้ลดลง

ข่าวยอดนิยม