เศรษฐกิจ

อนาคตแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติไทย รอรับโอกาสใหม่ หลังหมดโควิด

25 ม.ค. 2564

380 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 15.45 - 16.45 น.

ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์การระบาดโควิด-19 อย่างตอเนื่อง ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา ส่งผลกระทบถึงภาคการท่องเที่ยว 
 
โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ซึ่งก่อนหน้าที่มีมาตรการสั่งปิดอุทยาน เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโคโรนา 2019 ส่งผลต่อรายได้ค่าเข้าชมอุทยานแห่งชาติ ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศ ลดลงเกือบ 900 ล้านบาท
 
แม้จะส่งผลต่อเม็ดเงิน แต่ถ้ามองในอีกด้าน การปิดอุทยานก็มีผลดีต่อธรรมชาติ เพราะช่วงเวลาดังกล่าว ธรรมชาติและสัตว์ต่างๆ ได้ฟื้นฟูตัวเอง โดยเฉพาะทางทะเลในชายฝั่งอันดามัน ทำให้ได้พบสัตว์ทะเลหายาก และปะการังที่สมบูรณ์ ความงดงามที่เกิดขึ้นนั้นไม่สามารถตีเป็นมูลค่าได้เลย
 
การระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ ทำให้คนไทยทุกคนต้องช่วยการอยู่บ้าน ลดการเดินทาง เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค  หากทุกคนร่วมมือกัน อีกไม่นานนักท่องเที่ยวก็จะได้กลับไปชมความงดงามของธรรมชาติที่รอคอย
 

ข่าวยอดนิยม