พระราชสำนัก

ผู้แทนหน่วยงาน และ ปชช. ลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

24 ม.ค. 2564

346 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง มีคณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป นำแจกันดอกไม้ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายที่หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งลงนามถวายพระพรขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง อาทิ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา, ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์ และข้าราชการแห่งประเทศไทย
 
 
นักศึกษาสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 109, คณะกรรมการสมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี, แพทยสภา พร้อมด้วยนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 และรุ่นที่ 9, สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองพลทหารราบที่ 3 , คณะผู้บริหารโรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ, คณะกรรมการตรวจสอบ และติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขัน, ผู้บริหารบริษัท สมุนไพรปัญจศรี จำกัด
 
 
สมาชิกชมรมผู้สูงวัยสุขภาพดี จุฬาฯ-กาชาด รุ่น 14, สโมสรไลออนส์แห่งกรุงเทพ โฮสท์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ครอบครัว ตระกูลสม, สโมสรโรตารีกรุงเทพไชน่าทาวน์ ภาค 3350 และสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยเสมอมา 
 
 
ซึ่งสำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. โดยขอความร่วมมือให้แต่งกายสุภาพ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ข่าวยอดนิยม