ในประเทศ

'พระธรรมมังคลาจารย์' เจ้าอาวาสวัดโสธรฯ มรณภาพ สิริอายุ 94 ปี

24 ม.ค. 2564

671 view

เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์

ออกอากาศ: ช่อง 33 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 05.30 - 08.00 น.

ฉะเชิงเทรา - พระธรรมมังคลาจารย์ มีนามเดิมว่า ประยงค์ วรรณประดิษฐ์ เกิดเมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2468 ที่หมู่ 3 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา จบการศึกษาชั้น ป.4 โรงเรียนวัดแสนภูดาษ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา หลังเรียนจบเวลาว่างจากงานจะพยายามศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา รวมทั้งแนวทางปฏิบัติของพระสายกัมมัฏฐาน จนเกิดความเบื่อหน่ายชีวิตทางโลก เข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2510 ที่วัดท่าสะอ้าน ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
 
 
โดยมีพระธรรมกิจจานุรักษ์ วัดอุสภาราม ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เป็นพระอุปัชฌาย์, พระสมุห์แจ่ม ทันตธัมโม วัดอุสภาราม ต.บางวัว เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูบัวโรย สีลเตโช วัดท่าสะอ้าน เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายา ปิยวัณโณ ระหว่างจำพรรษาที่วัดท่าสะอ้าน ได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยอยู่หลายปีจนสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ 
 
 
ปีพ.ศ.2552 รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร พ.ศ.2559 เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2547 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระพิพิธกิจจาภิวัฒน์ 
 
 
พ.ศ.2552 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชมงคลรังษี พ.ศ.2556 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพสิทธิญาณรังษี วิ. พ.ศ.2559 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมมังคลาจารย์และเมื่อวันที่ 23 ม.ค.64 มรณภาพด้วยอาการอันสงบ เวลา 18.10 น. สิริอายุได้ 94 ปี 5 เดือนและจะมีการเคลื่อนสรีระสังขารมาบำเพ็ญกุศลที่วัดโสธรวรารามวรวิหารในวันอังคารที่26 ม.ค.64
 
 
อ่านข่าวเพิ่มเติม : https://youtu.be/u_nTqRmtNag

ข่าวยอดนิยม