ในประเทศ

มติ มส.ห้ามพระ-สามเณร ขับรถ หากเกิดอุบัติเหตุต้องลาสิกขา รับโทษตามกฎหมาย

24 ม.ค. 2564

1.5K view

ข่าว 3 มิติ

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 22.35 - 23.05 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 22.30 - 23.00 น.

มหาเถรสมาคม เคยมีมติออกมาให้เจ้าคณะผู้ปกครองพระภิกษุสามเณรทั่วประเทศ กวดขันดูแลไม่ให้พระภิกษุสามเณรขับรถ รวมทั้งส่งเรื่องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วย หากพบว่าผู้ขับขี่เป็นพระ แล้วประสบอุบัติเหตุต้องลาสิกขาเพื่อรับโทษตามกฎหมาย แต่หลังจากมีมติออกมาระยะหนึ่งแล้วปรากฏว่ายังพบพระสงฆ์ฝ่าฝืนขับรถจนเกิดอุบัติเหตุหลายคดี ทำให้มีทั้งพระสงฆ์และฆราวาสเสียชีวิต 
 
 
หลายครั้งที่ผู้ใช้รถใช้ถนน ประสบอุบัติเหตุ ที่เมื่อคู่กรณีลงจากรถปรากฏว่าเป็นพระสงฆ์ คือผู้ขับขี่ บางครั้งอันตรายถึงขั้นอีกฝ่ายเสียชีวิต หรือบาดเจ็บสาหัส หลังจากเกิดเหตุพระสงฆ์ไปขับรถจนเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
 
 
ถึงขนาดในที่ประชุมมหาเถรสมาคม ได้มีมติให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในปีที่ผ่านมา แจ้งเจ้าคณะจังหวัดทั้งฝ่าย 2 ฝ่าย เพื่อแจ้งเจ้าคณะผู้ปกครองสอดส่องดูแล ให้พระภิกษุสามเณร ปฏิบัติเอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัย กฎหมายบ้านเมืองและจารีตประเพณี โดยยังแจ้งไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการตรวจตราการขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ของพระภิกษุสามเณร หากมีการกระทำผิดให้ดำเนินคดีตามกฎหมายบ้านเมือง 
 
 
ซึ่งเจ้าคณะเขตทุกเขต และเจ้าคณะจังหวัดได้แจ้งไปยังเจ้าคณะแขวง กำชับ สอดส่องห้ามปราบ พระภิกษุสงฆ์ให้ทุกวัดปฏิบัติตามมติอย่างเคร่งครัด หลังจากมีมติมหาเถรสมาคม ออกมาได้ 10 เดือน พบว่าในเขตกรุงเทพฯ มักไม่มีพระภิกษุสามเณรขับรถเอง 
 
 
โดย พระเลขานุการของพระธรรมสุธี เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในเขตเมือง พระภิกษุไม่ได้ขับรถเอง เนื่องจากมีบริการรถโดยสารสาธารณะและการขนส่งให้เลือก หากยังพบพระขับรถในเมือง ประชาชนก็อาจจะมองในแง่ลบ แต่ในต่างจังหวัดยังอนุโลมให้วัดที่ห่างไกล หรือมีความจำเป็นเร่งด่วนสามารถขับรถได้ เพียงแต่หากเกิดอุบัติเหตุขึ้น ต้องลาสิกขา และไปรับโทษตามกฎหมายทันที 
 
 
ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีเหตุการณ์พระภิกษุขับรถ จนเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 21 เหตุการณ์ เป็นเหตุให้ทั้งพระสงฆ์ และฆราวาสเสียชีวิตรวม 13 ราย และบาดเจ็บ 13 ราย แต่หลังจากมีมติมหาเถรสมาคมในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา ในต่างจังหวัด ก็ยังมีพระภิกษุขับรถ จนเกิดอุบัติเหตุทำให้เกิดความสูญเสีย โดยที่ จ.ร้อยเอ็ด มีพระขับรถชนคนงานก่อสร้างเสียชีวิต 1 ศพ และพยายามหลบหนีแต่ถูกจับได้ และให้ลาสิกขาเพื่อรับโทษตามกฎหมาย ขณะที่ จ.มุกดาหาร พบพระภิกษุอยู่ในอาการมึนเมา ขับรถเฉี่ยวชนรถคันอื่น ซึ่งก็ยังพบว่า พระภิกษุบางรูปยังฝ่าฝืนกฎระเบียบ 
 
 

ข่าวยอดนิยม