พระราชสำนัก

คณะบุคคล และผู้แทนหน่วยงาน ลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ ด้วยความจงรักภักดี

23 ม.ค. 2564

306 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตลอดทั้งวันนี้ มีคณะบุคคล ผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป นำแจกันดอกไม้ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ที่หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ภายหลังทรงรับการผ่าตัดรักษา ข้อพระบาท อาทิ กรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 
 
ผู้บริหารองค์กรลูกเสือ เครือข่ายสภาวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, นายวีระชัย นาคมาส ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมคณะ , นางสาว วินิตา จามิกรณ์ กงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศติมอร์ - เลสเต, นายกสมาคมเบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมคณะ, คณะกรรมการสมาคมวิศวะฮินดูปาริชาต, คณะไทยอาสาป้องกันชาติ, สมาชิกชมรมส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 
 
โครงการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม โรคหนอนพยาธิในถิ่นทุรกันดาร, คณะนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ผู้บริหาร แพทย์และบุคลากรโรงพยาบาล เอส-วาย-เอช, สโมสรลูกเสือวชิรเอกมณี, สโมสรลูกเสือภูมิพยัคฆ์ , ทายาทครูเตือน พาทยกุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ประจำปีพุทธศักราช 2535
 
 
สำนักพระราชวัง เปิดให้ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทุกวัน ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. โดยขอความร่วมมือให้แต่งกายสุภาพ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ข่าวยอดนิยม