พระราชสำนัก

สารคดีพิเศษ ในหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร

23 ม.ค. 2564

341 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ปัญหาด้านสาธารณสุข เป็นสิ่งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใย และทรงให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ในการพระราชทานความช่วยเหลือให้แก่ราษฎร เพื่ออยู่ดีมีสุข ซึ่งจะช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข่าวยอดนิยม