ในประเทศ

ใช้โมเดลสมุทรสาครคัดกรองเชิงรุกสถานประกอบการชลบุรี จ่อเปิดตลาดเร่งฟื้นตัวเศรษฐกิจไทย

23 ม.ค. 2564

184 view

ข่าว 3 มิติ

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 22.35 - 23.05 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 22.30 - 23.00 น.

นอกจากตลาดกลางกุ้ง ที่ จ.สมุทรสาคร ซึ่งพบผู้ติดเชื้อรวมกว่า 1,500 คน ตอนนี้เริ่มเข้าสู่ช่วงการฟื้นตัวเตรียมเปิดตลาดแล้ว สถานประกอบการหลายแห่งก็เร่งตรวจคัดกรองพนักงานในโรงงานที่พบว่ามีความเสี่ยง รวมถึงที่ภาคตะวันออก อย่างชลบุรี ซึ่งมีแนวทางชลบุรีโมเดล ควบคู่ไปกับสมุทรสาคร เพื่อสร้างความมั่นใจให้พื้นที่ลงทุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกด้วย หรืออีอีซี
 
จังหวัดชลบุรีเป็นหนึ่งในพื้นที่ ซึ่งมีการตรวจคัดกรองเชิงรุกในสถานประกอบการ กิจการในพื้นที่ หลังจากก่อนหน้านี้พบติดเชื้อโควิด-19 กระจายกันอยู่ในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน 
 
ภาครัฐใช้วิธีส่งเสริมตรวจคัดกรองด้วยแนวคิด ชลบุรีโมเดล ควบคู่ไปกับสมุทรสาคร คือโรงงาน หรือสถานประกอบการ ซึ่งขึ้นทะเบียนประกันตนตามมาตร 33 ที่พบว่ามีความเสี่ยงให้แจ้งความประสงค์ตรวจคัดกรองที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เพื่อเจ้ารับการพิจารณา หากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อระดับจังหวัดเห็นว่ามีความเสี่ยง ก็จะนำมาสู่การตรวจคัดกรองเชิงรุก
 
ความแตกต่างของชลบุรีกับสมุทรสาคร คือสถานประกอบการที่สมุทรสาคร ซึ่งเป็นกิจการโรงงาน มีแรงงานข้ามชาติเป็นส่วนใหญ่ ต้องจัดเตรียม FQ หรือ แฟคตทอรี่ ควอรันทีน เพื่อเป็นที่แยก หรือกักกันระหว่างผู้ติดเชื้อกับไม่ติดเชื้อ หรื้อผู้เสี่ยงต้องกักตัว กับผู้ไม่เสี่ยง แต่สำหรับที่ชลบุรี หากพบว่าแรงงานติดเชื้อ โรงพยาบาลที่เข้าร่วมประกันสังคมต้องรับไปรักษา
 
จนถึงขณะนี้มีแรงงานในสถานประกอบการ ทั้งที่จังหวัดสมุทรสาคร และชลบุรี เข้าตรวจคัดกรองผ่านสิทธิ์ประกันสังคมแล้ว 18,109 คน เป็นแรงงานคนไทย 7,509 คน และแรงงานข้ามชาติ 10,600 คน ขณะที่เป้าหมายการตรวจคัดกรองทั้งประเทศอยู่ที่ 1 แสนคน

ข่าวยอดนิยม