การเมือง

เช็ค 18 จังหวัด กกต.สั่งเลือกตั้งอบจ.ใหม่ 7 ก.พ.นี้ แต่กฎห้ามผู้สมัครหาเสียง

23 ม.ค. 2564

17.2K view

CH3ThailandNews

สรุปครบจบทุกประเด็นข่าว กับ CH3ThailandNews

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกหนังสือชี้แจงว่า ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 นั้น 
 
 
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้มีการออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดใหม่ ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ประกอบกับข้อ 202 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
 
 
โดยสั่งยกเลิกการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 46 หน่วยเลือกตั้ง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 15 หน่วยเลือกตั้ง และการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 3 หน่วยเลือกตั้ง
 
 
และสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งดังกล่าว จำนวน 18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดอ่างทอง จังหวัดพังงา จังหวัดชุมพร จังหวัดนราธิวาส จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดระยอง จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดนครพนม จังหวัดยโสธร จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
โดยแบ่งเป็น
 
- จังหวัดที่ให้มีการออกเสียงลงคะแนนเฉพาะสมาชิก อบจ.อย่างเดียว 7 จังหวัด ประกอบด้วย นนทบุรี นราธิวาส นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นครพนม อุดรธานี และอุบลราชธานี
 
 
- จังหวัดที่ให้มีการออกเสียงลงคะแนนเฉพาะนายก อบจ.อย่างเดียว 6 จังหวัด ประกอบด้วย กาฬสินธุ์ ยโสธร สมุทรปราการ อ่างทอง พังงา และลพบุรี
 
 
- จังหวัดที่ให้มีการออกเสียงลงคะแนนทั้งในส่วนของสมาชิก อบจ.และนายกอบจ. รวม 5 จังหวัด ประกอบด้วย สุพรรณบุรี ชุมพร สระแก้ว ระยอง และอุตรดิตถ์ 
 
 
โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.ect.go.th , Application Smart Vote และสายด่วน 1444
 
 
มีรายงานว่า ที่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ เนื่องจากหน่วยเลือกตั้งดังกล่าว มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน โดยหน่วยที่ต้องเลือกตั้งใหม่ ประกอบด้วย 1.นนทบุรี ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะสมาชิก อบจ. 9 หน่วยเลือกตั้ง 2.สุพรรณบุรี ออกเสียงลงคะแนนสมาชิก อบจ. และนายก อบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง 3.สมุทรปราการ ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะ นายก อบจ. 3 หน่วยเลือกตั้ง 4.อ่างทอง ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะนายก อบจ. 2 หน่วยเลือกตั้ง 5.พังงา ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะนายก อบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง
 
6.ชุมพร ออกเสียงลงคะแนนสมาชิก อบจ. และนายก อบจ. 3 หน่วยเลือกตั้ง 7.นราธิวาส ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะสมาชิก อบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง 8.นครศรีธรรมราช ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะสมาชิก อบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง 9.ลพบุรี ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะนายก อบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง 10.นครสวรรค์ ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะสมาชิก อบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง 11.สระแก้ว ออกเสียงลงคะแนนสมาชิก อบจ. และนายก อบจ. 8 หน่วยเลือกตั้ง
 
12.ระยอง ออกเสียงลงคะแนนสมาชิก อบจ. และนายก อบจ. 13 หน่วยเลือกตั้ง 13.กาฬสินธุ์ ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะนายก อบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง 14.นครพนม ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะสมาชิก อบจ. 4 หน่วยเลือกตั้ง 15.ยโสธร ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะนายก อบจ. 2 หน่วยเลือกตั้ง 16.อุตรดิตถ์ ออกเสียงลงคะแนนสมาชิก อบจ. และนายก อบจ. 3 หน่วยเลือกตั้ง 17.อุดรธานี ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะสมาชิก อบจ. 5 หน่วยเลือกตั้ง และ 18.อุบลราชธานี ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะสมาชิก อบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง
 
 
ทั้งนี้ล่าสุดมีรายงานเพิ่มเติมอีกว่า ตามพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 64 (5) กำหนดไว้ดังนี้
 
 
กรณีมีการสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ ผู้ใดจะหาเสียงเลือกตั้งมิได้ เว้นแต่ กกต. จะมีมติเป็นอย่างอื่นโดยคำนึงถึงความสุจริตและเที่ยงธรรม

ข่าวยอดนิยม