เศรษฐกิจ

เปิดเงื่อนไข-หลักเกณฑ์ ขอ 'สินเชื่อพลังฐานราก' ผ่านแอปฯ MyMo ที่เปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งแล้ววันนี้!

23 ม.ค. 2564

49.1K view

CH3ThailandNews

สรุปครบจบทุกประเด็นข่าว กับ CH3ThailandNews

หลังจากที่ธนาคารออมสินได้เปิดให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 กู้ 'สินเชื่อพลังฐานราก' ที่วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท และไม่ต้องใช้หลักประกันเงินกู้ โดยเริ่มไปเมื่อ 15 ม.ค. 64 ที่ผ่านมา และได้ปิดลงทะเบียนชั่วคราวไปเนื่องจากมีผู้สมัครขอกู้สินเชื่อจำนวนมาก
 
ล่าสุด เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งในวันนี้ (23 ม.ค. 64) ทั้งนี้ได้มีการปรับเกณฑ์สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ให้ผู้เคยกู้สินเชื่อฉุกเฉินเดิม กู้ได้ไม่เกินรายละ 20,000 บาท และจะเปิดให้ขอสินเชื่อได้ถึง 30 มิ.ย. 64 หรือจนกว่าวงเงินจะหมด ผ่านแอพพลิเคชั่น MyMo
 
เงื่อนไข
 
1. เป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารออมสิน หรือปิดบัญชีมาแล้วไม่เกิน 3 ปี 
 
2. เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ เช่น ค้าขาย อาชีพด้านบริการอายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี
 
3. ผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน ลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจำ อายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี
 
4. วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท และไม่ต้องใช้หลักประกันเงินกู้ 
 
5. อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้คิดเพิ่มอีกร้อยละ 0.50 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ
 
6. ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นงวดรายเดือน สูงสุดไม่เกิน 3 ปี (30 งวด) ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก (เงินต้นและดอกเบี้ย)
 
 
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ : https://www.facebook.com/GSBSociety/posts/3791412874255981

ข่าวยอดนิยม