พระราชสำนัก

คณะบุคคล และ ปชช. ลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

22 ม.ค. 2564

423 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง มีคณะบุคคล และประชาชนจากกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด นำแจกันดอกไม้ และสิ่งของไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ที่หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพร ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร อาทิ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ , โรงเรียนวัดอมรินทราราม , กรมการขนส่งทหารบก , โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ , สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ 
 
 
สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ , สหพันธ์คนดนตรีแห่งประเทศไทย , โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จังหวัดนนทบุรี, สมาชิกราชสกุลบุนนาค , การเคหะแห่งชาติ , สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาหน่วยข่าวกรองทางทหาร , กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมชลประทาน , โรงเรีบนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล , สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย , สมาคมนักสระสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ , อักษรศาสตรบัณฑิต รุ่น 14 , สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร, มหาวิทยาลัยนเรศวร, ครอบครัวตั้งคารวคุณ, ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
 
 
มูลนิธิสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ราชสกุลเกษมศรี, ราชสกุลหัสดินทร, สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์-อินเดีย, กลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมการพัฒนาชุมชน, กองบัญชาการ มณฑลทหารบก ที่ 11, สมาคมพุทธบริษัทไทย-จีนประชา, สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย , ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต , กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า และคณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 19 สถาบันพระปกเกล้า และ บริษัท แอด เอ็กซ์ แม็ทซิ่ง จำกัด
 
 
ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง เปิดให้ลงนามถวายพระพร ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ขอความร่วมมือให้แต่งกายสุภาพ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ข่าวยอดนิยม