พระราชสำนัก

ข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมบริจาคโลหิต ต่อเนื่องเป็นวันที่ 5

22 ม.ค. 2564

655 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้มีผู้บริจาคโลหิตลดลง ส่งผลให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศขาดแคลนโลหิต สำหรับใช้ในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย ในการนี้ ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มายึดถือปฏิบัติ ตามที่ทรงมีพระราชประสงค์ ให้ข้าราชบริพารเป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดี เสียสละอุทิศตน ทำความดีเพื่อส่วนรวม และตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 
 
 
ซึ่งวันนี้ ที่เขตพระราชฐานในพระองค์ ฯ ราชวิถี เขตดุสิต ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ จากสำนักงานองคมนตรี สำนักพระราชวัง, กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์, กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ รวมถึงจิตอาสาพระราชทาน ได้พร้อมใจกันบริจาคโลหิต โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ และผู้บริจาค
 
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย หน่วยราชการในพระองค์ และหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ในพื้นที่ต่าง ๆ อาทิ กองพันทหารม้าที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ และกองพันทหารปืนใหญ่ ต่อสู้ที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 รักษาพระองค์ ได้ร่วมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และบริจาคที่โรงพยาบาลในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
 
 
สำหรับวันนี้ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นหน่วยที่เข้ามารับบริจาคโลหิต มีข้าราชบริพารผ่านการคัดกรองร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 115 คน ได้โลหิตจำนวน 51,750 ซีซี และตั้งแต่วันที่ 18 – 22 มกราคม 2564 ผู้บริจาคโลหิต รวม 811 คน ได้โลหิต จำนวน 349,600 ซีซี ซึ่งจะนำไปเป็นโลหิตสำรอง สำหรับใช้ในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย ในภาวะที่โลหิตขาดแคลนต่อไป

ข่าวยอดนิยม