พระราชสำนัก

คณะบุคคล และ ปชช. ลงนามถวายพระพร 'กรมสมเด็จพระเทพฯ' ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

21 ม.ค. 2564

300 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง คณะบุคคล และประชาชนจากจังหวัดต่างๆ นำแจกันดอกไม้ และสิ่งของไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพร อาทิ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 , โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ , วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ , สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดนนทบุรี , สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย , โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี และอุทัยธานี , กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร , สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
 
 
ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า , ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษและชุมชน คลองเตย และทุ่งสองห้อง , สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา , เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย , มูลนิธิรุจิรวงศ์ ในพระราชูปถัมภ์ , กรมการสัตว์ทหารบก , มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม , สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา , ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และเหล่ากาชาดจังหวัด ,ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม , โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ , สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ และองค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทย , กรมการทหารช่างและสมาคมแม่บ้าน , องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ , สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ , กรมการข้าว
 
 
สมาคมสัตวบาล แห่งประเทศไทย, โรงงานเภสัชกรรมทหาร, สมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทย, สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ปทุมธานี , สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย, สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข, สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย, สมาชิกราชสกุล , มูลนิธิราชสุดา, กงสุลเบลาลุส, มูลนิธิอุบลรัตน์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์, โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ, โรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษา, โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี, ชมรมบาลีสันสกฤต คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สำนักงานอัยการสูงสุด, องค์การบริหารการพัฒนาท้องที่พิเศษฯ และสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย
 
 
ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง ขอความร่วมมือผู้ลงนามถวายพระพรโปรดแต่งกายสุภาพ และปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ข่าวยอดนิยม