พระราชสำนัก

คณะบุคคล ประชาชน ลงนามถวายพระพร 'กรมสมเด็จพระเทพฯ'

21 ม.ค. 2564

380 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

คณะบุคคล และประชาชน ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างต่อเนื่อง
 
 
ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตลอดทั้งวันในวันนี้ คณะบุคคล และประชาชน นำแจกันดอกไม้ และพวงมาลัยไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายที่หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ว
 
 
อาทิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต1, โรงเรียนวัดเปรมประชากร จังหวัดปทุมธานี, ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ, สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศึกษา และองค์กร สมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์, สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจ และวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์, สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์,
 
 
โรงเรียนเทศบาล 1 และโรงเรียนเทศบาล 2 จังหวัดสระบุรี, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, คณะกรรมการบริหารผู้พิพากษาสมทบ พร้อมด้วยคณะ ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ จังหวัดนครปฐม, ผู้เข้ารับการอบรม สุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 1, บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม, คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
 
 
เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์, โรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในพระราชูปถัมภ์, มูลนิธิศิษย์นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ ในพระราชูปถัมภ์, สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร, บริษัทกรุงเทพน้ำกลั่นบริการ 1969 จำกัด, ชมรม รัชฯ ประชาเทิดพระเกียรติ เพื่อผู้ป่วยยากไร้, สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์, การยางแห่งประเทศไทย,
 
 
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3, สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์, องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษ ในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์,
 
 
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย และอนามัยในการทำงานประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์, โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, ราชสกุลจักรพันธ์, ชมรมรวมใจภักดิ์ ในนามราชสกุลทองแถม และราชสกุลเสนีย์วงศ์
 
 
 
 

ข่าวยอดนิยม