พระราชสำนัก

ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเป็นโลหิตสำรองในภาวะขาดแคลน เป็นวันที่ 3

21 ม.ค. 2564

296 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์ พร้อมใจบริจาคโลหิต เพื่อใช้เป็นโลหิตสำรองในภาวะขาดแคลน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นวันที่ 3
 
 
วันนี้ ที่เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ ราชวิถี เขตดุสิต ข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์ จากกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อใช้เป็นโลหิตสำรองในภาวะขาดแคลน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นวันที่ 3 โดยสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็นหน่วยบริการที่เข้ามารับบริจาคโลหิต
 
 
มีข้าราชบริพารผ่านการคัดกรอง ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 132 คน ได้โลหิต 59,400 ซีซี รวม 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 - 20 มกราคม 2564 ได้โลหิตรวม 249,250 ซีซี ซึ่งจะได้นำไปเป็นโลหิตสำรอง สำหรับใช้ในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยต่อไป
 
 
การพร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิตของข้าราชบริพารในวันนี้ แสดงให้เห็นถึงการเป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดี เสียสละอุทิศตน ในการทำความดีเพื่อส่วนรวม สนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
 
 
ซึ่งในช่วงปี 2563 หน่วยราชการในพระองค์ และหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ อาทิ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้ที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 รักษาพระองค์ และกองพันทหารม้าที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ได้ร่วมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อส่งต่อโลหิตแก่ผู้ป่วย และโรงพยาบาลที่มีความประสงค์ เพื่อใช้เป็นโลหิตสำรองอย่างต่อเนื่อง
 
 
 

ข่าวยอดนิยม