พระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี พระราชทานยา 30,662 ชุด มอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

21 ม.ค. 2564

388 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ผู้อำนวยการกองแพทย์หลวง เชิญยา และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงติดตามสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาโดยตลอด ซึ่งทรงห่วงใยในทุกข์สุขของประชาชน และมีพระราชประสงค์ ที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในภาวะทุกข์ยาก
 
 
วันนี้ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันตรีประสาร เหมือนพงษ์ ผู้อำนวยการกองแพทย์หลวง เชิญยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน จำนวน 30,662 ชุด ไปมอบให้กับ พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4, ผู้ว่าราชการจังหวัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ กองบิน 56 หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 
 
เพื่อมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส และพื้นที่ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย ซึ่งมีผู้ประสบความเดือดร้อน รวม 41,083 ครัวเรือน
 
 
สำหรับยาชุดพระราชทานดังกล่าว ประกอบด้วยยา 5 หมวด ได้แก่ ยารักษาโรคผิวหนัง, โรคตา, โรคระบบทางเดินอาหาร, ยาแก้ปวด และชุดทำแผล ที่เหมาะสมกับภาวะในสถานการณ์น้ำท่วม นอกจากนี้ยังมีเวชภัณฑ์ที่จำเป็น ได้แก่ คลอรีนผง และสารส้มด้วย
 
 

ข่าวยอดนิยม