ในประเทศ

เตือนช่วงนี้ฝุ่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น - ภาคเหนือสถิติ 4 ปี ค่าฝุ่นเกินมาตรฐานมากถึง 112 วัน

21 ม.ค. 2564

210 view

ข่าว 3 มิติ

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 22.35 - 23.05 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 22.30 - 23.00 น.

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ทั่วประเทศ ยกเว้นภาคใต้ มีแนวโน้มฝุ่นละอองขนาดเล็กสะสมเพิ่มขึ้น ขณะที่ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ 4 ปีที่ผ่านมา สูงเกินค่ามาตรฐานถึง 112 วัน
 
 
ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกประกาศ เพื่อสุขภาพของประชาชน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 20 ถึง 23 มกราคม 2564 เพื่อช่วยกันลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยขอให้ประชาชนงดการเผาในที่โล่ง จอดรถดับเครื่องยนต์ เฝ้าระวังและรักษาสุขภาพ ลดการใช้ยานพาหนะ
 
 
รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ วันนี้ ภาพรวมปริมาณ PM 2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 4 พื้นที่ ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ภาคตะวันออก เกินค่ามาตรฐาน 3 พื้นที่ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐานถึง 9 พื้นที่
 
 
ซึ่งพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือ ท่าน ว.วชิรเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ จ.เชียงราย ได้กล่าวถึงปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5 ว่า สาเหตุสำคัญมาจากมนุษย์
 
 
ข้อมูลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบุว่าปี 2563 ที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครมีปริมาณฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน 32 วัน และเมื่อต้นฤดูหนาวธันวาคมที่ผ่านมา กรุงเทพมหานคร ติดอันดับ 3 เมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดของโลก
 
 
ขณะที่ฝุ่น PM 2.5 ในจังหวัดภาคเหนือ เกินเกณฑ์มาตรฐานทุกปี จากสถิติ 4 ปีที่ผ่านมา พบว่าสถานการณ์ PM 2.5 จะเกินค่ามาตรฐานระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน ภาคเหนือมีจำนวนวันที่ค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐานมากถึง 112 วัน โดยมีปัจจัยหลักมาจากการคมนาคม การก่อสร้างพัฒนาเมือง โรงงานอุตสาหกรรม และการเผาในที่โล่งนำไปสู่การเกิดไฟป่า ซึ่งทำให้เกิดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก
 
 

ข่าวยอดนิยม