ในประเทศ

กอ.รมน.ภาค 3 ชี้แจงโครงการโซล่าเซลล์แก้ภัยแล้ง ที่แม่ฮ่องสอน-ตาก หลังใช้การไม่ได้

21 ม.ค. 2564

1K view

ข่าว 3 มิติ

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 22.35 - 23.05 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 22.30 - 23.00 น.

กอ.รมน.ภาค 3 ชี้แจงโครงการโซล่าเซลล์แก้ปัญหาภัยแล้ง ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตาก ที่พบใช้การไม่ได้ เนื่องจากยังไม่มีการส่งมอบงานจากบริษัทที่ติดตั้ง เพราะมีปัญหาภัยแล้ง และติดสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ ล่าสุด ทางบริษัทได้เข้าไปทำการซ่อมแซม และเตรียมส่งมอบให้ท้องถิ่นดูแล 
 
 
ข่าว 3 มิติ ติดต่อไปยัง พล.ต.วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน.ภาค 3 เพื่อสอบถามถึงกรณีที่โครงการโซล่าเซลล์เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ที่ ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ที่ข่าว 3 มิติลงพื้นที่ 7 หมู่บ้าน ใช้ได้เพียงหมู่บ้านเดียว
 
 
โดย เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 3 เปิดเผยว่า โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ ที่ กอ.รมน. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน วงเงินงบประมาณ 45,590,000 บาท ในการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แก้ปัญหาภัยแล้ง พร้อมระบบกรองน้ำในพื้นที่ 20 หมู่บ้าน ในพื้นที่ของ กอ.รมน.ภาค 3 ซึ่งดำเนินการในปี 2561 ที่ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 8 หมู่บ้าน และ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 12 หมู่บ้าน คิดเป็นงบประมาณหมู่บ้านละกว่า 2 ล้านบาท 
 
 
ซึ่งหลังจากติดตั้งแล้วเสร็จในปลายปี 2561 บางส่วนยังไม่เรียบร้อย ทำให้ทาง กอ.รมน.ภาค 3 ยังไม่ตรวจรับงาน และแจ้งทาง บริษัท เอเอสเอ็นเทค ไปแก้ไขให้เรียบร้อย แต่ระหว่างแก้ไข ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาเกิดปัญหาภัยแล้ง และในปี 2563 เกิดสถานการณ์โควิด ทำให้ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขได้ จึงทำให้หลายแห่งใช้การไม่ได้
 
 
เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 3 เปิดเผยอีกว่า เมื่อรับทราบปัญหา ทาง กอ.รมน.ภาค 3 ได้ประสานให้ทางบริษัท เอเอสเอ็นเทค เข้าไปซ่อมแซมแก้ไข ซึ่งเมื่อวันที่ 19 มกราคม ได้เข้าไปที่ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก และจะเข้าไปที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อที่ กอ.รมน.ภาค 3 จะได้ส่งมอบให้ท้องถิ่นดูแลให้เกิดประโยชน์กับประชาชนต่อไป
 
 
ส่วนที่ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าไปตรวจสอบก็เป็นในส่วนการทำหน้าที่ของ ป.ป.ช. ทาง กอ.รมน.ภาค 3 พร้อมชี้แจงขั้นตอนต่าง ๆ ที่มีปัญหาจากสภาพพื้นที่ ซึ่งบางจุดที่มีปัญหาเรื่องระบบน้ำ จะเข้าไปจัดการแก้ไขเพื่อให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ในการแก้ปัญหาภัยแล้วให้ประชาชน
 
 
 

ข่าวยอดนิยม