เศรษฐกิจ

'ผู้ประกันตน ม.33' จ่ายประกันสังคมทุกเดือน แล้วได้เยียวยาอะไรบ้าง?

20 ม.ค. 2564

35.2K view

CH3ThailandNews

สรุปครบจบทุกประเด็นข่าว กับ CH3ThailandNews

ผู้ประกันตนมาตรา 33 คือหนึ่งในกลุ่มคนที่ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 'เราชนะ' ไม่ได้รับเงินเยียวยาโควิดรอบใหม่ 3,500 บาท/คน/เดือน เป็นเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท ซึ่งรัฐบาลระบุว่าเนื่องจากได้รับการเยียวยาจากสำนักงานประกันสังคมแล้ว 
 
 
เรื่องนี้ทำให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวนกว่า 11 ล้านคน ซึ่งก็คือเหล่ามนุษย์เงินเดือน พนักงานบริษัทเอกชนทั้งหลาย ที่ถูกหักเงินสมทบทุกเดือนเข้ากองทุนประกันสังคม ต้องโอดออกมาอีกครั้ง พร้อมถามว่าทำไมผู้ประกันตนมาตรา 33 ไม่ได้รับเงินเยียวยาบ้างเลย ทั้ง ๆ ที่ก็ได้รับความเดือดร้อนเหมือนกัน หลายคนถูกลดเงินเดือน แถมยังต้องส่งเงินสมทบทุกเดือน และยังไม่เข้าเกณฑ์ได้เยียวยาจากประกันสังคมอีก 
 
 
แล้วสรุป ผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้รับการเยียวยาอะไรบ้าง? 
 
 
ผู้ประกันตนมาตรา 33 : มีจำนวน 11,124,209 คน
 
 
ผู้ที่ทำงานในบริษัทเอกชนทั่วไป ลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการที่มีนายจ้าง เป็นผู้ส่งเงินสมทบ 5% ของเงินเดือน สูงสุดไม่เกิน 750 บาท/เดือน เข้ากองทุนประกันสังคม ได้รับความคุ้มครอง 7 กรณี คือ เจ็บป่วย เสียชีวิต ว่างงาน คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ทุพพลภาพ ชราภาพ  
 
 
สำหรับมาตรการเยียวยา สถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ จากประกันสังคม ที่ผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับ ได้แก่
 
 
- ลดหย่อนเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ลูกจ้าง-นายจ้าง เหลือ 3% ตั้งแต่เดือน ม.ค. - มี.ค.64
 
- กรณีว่างงานจากการถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินชดเชย 70% ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 200 วัน
 
- กรณีว่างงานจากการลาออก ได้รับเงินชดเชย 45% ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 90 วัน
 
- กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย (เนื่องจากต้องกักตัว หรือนายจ้างต้องหยุดประกอบกิจการ เนื่องจากถูกสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ทำให้ไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น) ได้รับเงินเยียวยา 50% ของค่าจ้างรายวัน รวมกันไม่เกิน 90 วัน
 
 
ขณะที่ ผู้ประกันตนมาตรา 39 ซึ่งเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ เคยทำงานประจำแล้วลาออก เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ยังส่งเงินสมทบประกันสังคม และผู้ประกันตนมาตรา 40 ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระทุกอาชีพ มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 'เราชนะ' ได้รับเงินเยียวยา 7,000 บาท สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.64  
 
 
 
 
 

ข่าวยอดนิยม