พระราชสำนัก

ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเป็นโลหิตสำรองในภาวะขาดแคลน เป็นวันที่ 2

20 ม.ค. 2564

459 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อใช้เป็นโลหิตสำรองในภาวะขาดแคลน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นวันที่ 2
 
 
วันนี้ ที่เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ ราชวิถี เขตดุสิต ข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์ จากเขตพระราชฐานพื้นที่ต่าง ๆ อาทิ สวนจิตรลดา สนามเสือป่า วังสระปทุม วังเทเวศร์ กองงานในพระองค์สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ และจิตอาสาพระราชทานจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน
 
 
ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อใช้เป็นโลหิตสำรองในภาวะขาดแคลน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นวันที่ 2
 
 
โดยข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์ ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาถือปฏิบัติ ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ ให้ข้าราชบริพารในพระองค์ เป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดี มีจิตอาสา จิตสาธารณะ เสียสละอุทิศตน และทำความดีเพื่อส่วนรวม โดยในวันนี้ มีศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นหน่วยบริการเข้ารับบริจาคโลหิต มีผู้ผ่านการคัดกรองร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 307 คน ได้โลหิตรวม 122,800 ซีซี
 
 
นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ช่วงต้นปี 2563 ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ ได้ร่วมบริจาคโลหิต ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นโลหิตสำรองในโรงพยาบาลต่าง ๆ สำหรับครั้งนี้จะมีการรับบริจาคโลหิต ไปจนถึงวันที่ 22 มกราคม 2564
 
 

ข่าวยอดนิยม