พระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี พระราชทานรถยนต์เอกซเรย์เคลื่อนที่ อุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่กระทรวงสาธารณสุข

20 ม.ค. 2564

582 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานรถยนต์เอกซเรย์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่
 
 
ที่สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ 904 พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับพระราชทานรถยนต์เอกซเรย์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
 
 
สำหรับรถยนต์เอกซเรย์เคลื่อนที่ เป็นรถยนต์ที่ติดตั้งเครื่องเอกซเรย์แบบดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 คัน ซึ่งอยู่ในระหว่างการจัดซื้อ ส่วนอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน ประกอบด้วย ชุด PPE แบบเสื้อคลุมกันน้ำชนิดใช้ครั้งเดียว, ชุด PPE แบบชุดหมีกันน้ำชนิดใช้ครั้งเดียว และชุด PPE แบบเสื้อคลุมกันน้ำชนิดใช้ซ้ำได้ รวม 700,000 ตัว
 
 
โดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ 122,000,000 บาท ในการจัดหารถยนต์และอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อกระจายไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทรงห่วงใยประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ในการค้นหาผู้ติดเชื้อและดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19
 
 
นอกจากนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดสร้างรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย เพิ่มอีก 7 คัน จากที่ได้พระราชทานไปแล้ว 13 คัน รวมเป็น 20 คัน สำหรับใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่าง เพื่อหาเชื้อในระบบทางเดินหายใจ และนำส่งตรวจยังห้องปฏิบัติการ เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก โดยไม่ต้องเดินทางไปรับการตรวจที่โรงพยาบาล
 
 
ปัจจุบัน รถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน มีบทบาทสำคัญในการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อ สามารถเข้าไปทำงานในทุกพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย และบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานทุกคน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในหลายพื้นที่ของประเทศ
 
 

ข่าวยอดนิยม