เศรษฐกิจ

ธนาคารพาณิชย์ ขยายเวลาช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย-เอสเอ็มอี ถึง 30 มิ.ย.64

19 ม.ค. 2564

353 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 15.45 - 16.45 น.

ธนาคารพาณิชย์ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่
 
นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง พร้อมออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อย เพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่ ตามแนวทางการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย การขยายเวลาให้ลูกหนี้รายย่อยสมัครรับความช่วยเหลือได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 64 และเปิดให้นายจ้างหรือเจ้าของกิจการสมัครขอรับความช่วยเหลือแทนลูกจ้าง หรือ พนักงานที่เป็นลูกหนี้ธนาคารได้ โดยต้องได้รับความยินยอมจากลูกหนี้ที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง
 
สำหรับลูกค้ากลุ่มอื่นๆ เช่น ลูกค้า SMEs และลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารพาณิชย์พร้อมให้ความช่วยเหลือและผ่อนปรนเงื่อนไขตามความเหมาะสม โดยลูกค้าสามารถติดต่อกับธนาคารพาณิชย์ที่ใช้บริการ เพื่อหารือในรายละเอียดของมาตรการช่วยเหลือได้
 

ข่าวยอดนิยม