เศรษฐกิจ

มีเงินในบัญชีเกินเท่าไหร่ ? ไม่มีสิทธิ์ได้ #เราชนะ

19 ม.ค. 2564

27.1K view

CH3ThailandNews

สรุปครบจบทุกประเด็นข่าว กับ CH3ThailandNews

เช็คเงื่อนไข ผู้มีสิทธิ์รับเงินโครงการ #เราชนะ เดือนละ 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท
 
 
- เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
- เป็นเกษตรกร 
- เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
- ไม่เป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 ของประกันสังคม
- ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานใน หน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง
- ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ไม่เป็นผู้รับบํานาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
- ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาทในปีภาษี 2562
- ไม่มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 
 
เปิดให้ลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com เริ่ม 29 ม.ค.2564
 

ข่าวยอดนิยม