พระราชสำนัก

คณะบุคคล ผู้แทนหน่วยงาน ลงนามถวายพระพร 'กรมสมเด็จพระเทพฯ'

19 ม.ค. 2564

426 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

คณะบุคคล และผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยความจงรักภักดี
 
 
ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตลอดทั้งวันในวันนี้ มีคณะบุคคล ผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป นำแจกันดอกไม้ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายที่หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง อาทิ 
 
 
ชมรมนาฏศิลป์สร้างสรรค์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพระบรมมหาราชวัง, สหภาพแรงงานรัฐวิาสหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, คณะนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 22, มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย, กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1, คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล,
 
 
โรงเรียนเทพศิรินทร์, โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ, โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, มูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, ที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง, สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะครูโรงเรียนจิตรลดา, มูลนิธิสิรินธร, มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์,
 
 
การกีฬาแห่งประเทศไทย, รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะ, บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด, โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย, องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง กำนันตำบลทรงคนอง จังหวัดสมุทรปราการ, สมาคมปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย, ชมรมสายใยแม่บ้านทหารอากาศ,
 
 
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, มหาวิทยาลัยศิลปากร, ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบก, ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสมุทรปราการ, บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด, ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน), สภาเทคนิคการแพทย์ และคณะผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
 
 
ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง เปิดให้ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทุกวัน ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกา 30 นาที ถึงเวลา 16 นาฬิกา 30 นาที โดยขอความร่วมมือให้แต่งกายสุภาพ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
 
 

ข่าวยอดนิยม