พระราชสำนัก

ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเป็นโลหิตสำรองในภาวะขาดแคลน

19 ม.ค. 2564

503 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ น้อมนำพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อใช้เป็นโลหิตสำรองในภาวะขาดแคลน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 
 
วันนี้ ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ จากกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ และกองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ พร้อมใจร่วมบริจาคโลหิต ณ เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ ราชวิถี เขตดุสิต โดยมีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยบริการที่เข้ามารับบริจาคโลหิต
 
 
และมีข้าราชบริพารผ่านการคัดกรอง ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 149 คน ได้โลหิต รวม 6 หมื่น 7 พัน 50 ซีซี ซึ่งจะนำไปเป็นโลหิตสำรอง สำหรับนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยต่อไป
 
 
ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ส่งผลให้มีผู้บริจาคโลหิตลดลง ทำให้จำนวนโลหิตสำรองในโรงพยาบาลต่าง ๆ มีน้อยลง การพร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิตของข้าราชบริพารในวันนี้ แสดงให้เห็นถึงการเป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดี เสียสละอุทิศตน ช่วยเหลือและทำความดีเพื่อส่วนรวม ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
 
 
ซึ่งการเข้ารับบริจาคโลหิต ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งเจ้าหน้าที่ และผู้บริจาค นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ช่วงต้นปี 2563 หน่วยราชการในพระองค์ อาทิ
 
 
หน่วยเฉพาะกิจ 904 ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ กองพันทหารม้าที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ได้ร่วมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อส่งต่อโลหิตแก่ผู้ป่วย และโรงพยาบาลที่มีความประสงค์ เพื่อใช้เป็นโลหิตสำรองมาอย่างต่อเนื่อง
 
 
 

ข่าวยอดนิยม