เศรษฐกิจ

MEA ลดค่าไฟฟ้า 2 เดือน ช่วยปชช.สู้ภัยโควิดระลอกใหม่

18 ม.ค. 2564

304 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 15.45 - 16.45 น.

การไฟฟ้านครหลวง ออกมาตรการลดค่าไฟ ช่วยเหลือผู้ใช้ไฟที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระลอกใหม่ เป็นเวลา 2 เดือน
 
นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ในฐานะโฆษก MEA กล่าวว่า มาตรการช่วยเหลือ จะครอบคลุมทั้งประชาชนทั่วไป และและกิจการขนาดเล็ก โดยผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภท 1.1 ได้รับค่าไฟฟรี 90 หน่วยแรก โดยให้เป็นส่วนลดในเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม 
 
สำหรับบ้านอยู่อาศัย ประเภท 1.2 และ 1.3 กรณีการใช้ไฟประจำเดือนที่ได้รับสิทธิ มีหน่วยการใช้ไฟน้อยกว่า หรือ เท่ากับหน่วยประจำเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งใช้เป็นเดือนฐาน ให้คิดค่าไฟตามหน่วยการใช้ไฟจริงของเดือนนั้น ๆ หากมากกว่า แต่ไม่เกิน 500 หน่วย ให้คิดเท่ากับดือนธันวาคม 63 หากมากกว่า 500 หน่วย แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วย ให้คิดเท่ากับเดือนธันวาคม 63 บวกด้วยหน่วยที่เพิ่มขึ้น ในอัตราร้อยละ 50 แต่หากเกิน 1,000 หน่วย ให้คิดเท่ากับเดือนธันวาคม 63 บวกด้วยหน่วยที่เพิ่มขึ้น ในอัตราร้อยละ 70
 
ส่วนกิจการขนาดเล็ก ประเภท 2.1 และ 2.2 ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ได้รับค่าไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก
 
ซึ่งผู้ได้รับสิทธิ จะได้รับส่วนลดโดยอัตโนมัติในค่าไฟประจำเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม 64 นี้ 

ข่าวยอดนิยม