พระราชสำนัก

ประธานองคมนตรี วางพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2564

17 ม.ค. 2564

372 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

เวลา 13.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพุ่มดอกไม้ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และจุดธูปเทียนถวายราชสักการะ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เนื่องในงานรัฐพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2564 
 
 
ซึ่งเป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงค้นพบหลักศิลาจารึก ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชหลักที่ 1 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2376 ต่อมาคณะรัฐมนตรี จึงกำหนดให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงประดิษฐ์อักษรไทย หรือลายสือไทยขึ้น เมื่อปี 1826 ทำให้ชาติไทย มีภาษาพูด ภาษาเขียน เป็นเอกลักษณ์ของตนเองตราบจนทุกวันนี้

ข่าวยอดนิยม