พระราชสำนัก

คณะบุคคล ผู้แทนหน่วยงาน และ ปชช. ลงนามถวายพระพร 'กรมสมเด็จพระเทพฯ' ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

17 ม.ค. 2564

306 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง มีคณะบุคคล ผู้แทนหน่วยงาน ตลอดจนประชาชน ไปลงนามถวายพระพร และนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อประชาชนเสมอมา อาทิ ผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก รวม 20 แห่ง ที่ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ, ข้าราชการกองกำกับการ ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 จังหวัดกาญจนบุรี, ครอบครัวเดชะพหุล (พะ-หุน) 
 
 
ผู้บริหารสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาชิกจิตอาสา 904 (เก้า-ศูนย์-สี่) หลักสูตรหลักประจำ รุ่น 4/62 เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์, คณะนักเรียนทุน UCAS (ยู-ซี-เอ-เอส) ซึ่งเป็นทุนที่สนองพระราชดำริ ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีระหว่างประเทศไทย และจีน, ผู้บริหารบริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด มหาชน, สมาคมสตรีจังหวัดสมุทรปราการ และสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาชิกราชสกุลจักรพันธุ์, ข้าราชการครูบำนาญ และวิทยากรอาสาสมัคร โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ, สมาคมชาวนครศรีธรรมราช กรุงเทพมหานคร, คณะดนตรีบ้านปลายเนิน, นิสิตน้องใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2514, คณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด 
 
 
สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยนาฏศิลป์, คณะกรรมการจัดงานของไทย งานประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก 2021 (สอง-พัน-ยี่-สิบ-เอ็ด) , สมาชิกราชสกุลศรีธวัช, พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานคณะพราหมณ์ เทวสถาน สำหรับพระนคร (โบสถ์พราหมณ์), คณะนักศึกษา ศูนย์การศึกษาพระอภิธรรม วัดพระเชตุพน, ผู้บริหารมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน, กลุ่มพี่น้องไม่ทิ้งกัน ปกป้องราชวงศ์จักรี ,กลุ่มปริญญาพุทธรักษาพอเพียง, ศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบัน, มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ ในพระราชูปถัมภ์ฯ, คณะพระสงฆ์จากวัดราชาธิวาส และสมาชิกชมรมไทยซิกข์ 
 
 
ทั้งนี้สำนักพระราชวัง ได้เปิดให้ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของทุกวัน

ข่าวยอดนิยม