ในประเทศ

'ครูดีเด่น' แนะครูปรับตัวรับยุคดิจิทัล ประยุกต์เทคโนโลยีช่วยสอน

16 ม.ค. 2564

262 view

ข่าวเด่น เย็น เสาร์-อาทิตย์

ออกอากาศ วันเสาร์-อาทิตย์ : 18.00 - 18.20 น.

วันนี้ 16 มกราคม เป็นวันครู ซึ่งปีนี้คุณครูต้องปรับตัวอย่างมากจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งทำให้นักเรียนต้องเรียนทางไกลและหันมาพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้น
 
ปีนี้เป็นปีแรกที่คุรุสภา ปรับรูปแบบการจัดงานวันครู เป็นแบบวิถีใหม่ จัดงานออนไลน์ โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ มอบสาร และมอบคำขวัญวันครูที่มีความว่า "ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์คุณธรรมประจำชาติ" 
 
โดย ยกย่องว่า "ครู" เป็นบุคลากรสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบการศึกษาของชาติ ซึ่งขณะนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ครูในยุคชีวิตวิถีใหม่จึงต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอน และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้พร้อมตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
 
และมีการเปิดตัว พล.อ.อุดม โพพี ครูสอนวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ของนายกฯ สมัยเรียนที่โรงเรียนนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าอีกด้วย
 
ทีมข่าวได้ไปพูดคุยกับ นายธนินท์รัฐ กฤษฎิ์ฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ ครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ถึงบทบาทหน้าที่ของครูในยุคใหม่ โดยครูคนนี้เล่าว่ายุคดิจิทัลนี้ ครูใช้รูปแบบเดิมๆไม่ได้อีกต่อไป ต้องปรับตัวและประยุกต์เอาเทคโนโลยีมาช่วยดึงดูดผู้เรียนและดึงศักยภาพของแต่ละคนออกมา
 
นอกจากนี้ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 การเรียนผ่านออนไลน์การจัดการเรียนการสอนครูเองต้องคำนึงถึงบริบทและความพร้อมของแต่ละครอบครัว

ข่าวยอดนิยม