พระราชสำนัก

คณะบุคคล และผู้แทนหน่วยงาน ลงนามถวายพระพร 'กรมสมเด็จพระเทพฯ' ด้วยความจงรักภักดี

16 ม.ค. 2564

375 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง มีคณะบุคคล ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ที่หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง อาทิ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมาการติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคเหนือ และคณะ, คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ , ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ
 
 
ผู้บริหารสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ , คณะผู้บริหารบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน), โครงการพระราชทานความช่วยเหลือ แก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริฯ, สมาชิกราชสกุล ดิศกุล, สำนักจุฬาราชมนตรี, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน), เอกอัครราชทูตสเปน ประจำประเทศไทย, คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี, มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร คณะผู้บริหารธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 
 
สมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ ในพระอุปถัมภ์ฯ, สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ, สมาคมสตรีอุดมศึกษา แห่งประเทศไทย, สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก ในพระราชูปถัมภ์ฯ, มูลนิธิส่งเสริมช่วยผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ, คณะกรรมการวัดหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, มูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 38, สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์, สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน), ตลอดจนประชาชนจากพื้นที่ต่างๆ ทั้งในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล
 
 
ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง เปิดให้ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวังทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกา 30 นาที ถึงเวลา 16 นาฬิกา 30 นาที โดยขอความร่วมมือให้แต่งกายสุภาพ และปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ข่าวยอดนิยม