พระราชสำนัก

ในหลวง พระราชทานเงินสมทบทุน ในการซื้อที่ดินของมัสยิดกลาง จ.นครศรีธรรมราช

16 ม.ค. 2564

365 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ที่ศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทาน แก่ประธานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับสมทบทุนในการจัดซื้อที่ดินของมัสยิดกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราชเพิ่มเติม เพื่อยังประโยชน์ในการประกอบศาสนกิจ ของพสกนิกรผู้นับถือศาสนาอิสลาม 
 
 
โดยให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร กิจการศาสนาอิสลาม รวมทั้งสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ ของชาวมุสลิมในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งชาวต่างประเทศ ด้วยทรงมุ่งมั่นที่จะทรงอุปถัมภ์ ทำนุบำรุงกิจการของศาสนาอิสลามในประเทศไทย ในฐานะที่ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก 
 
 
ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และรองประธานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และประธานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยผู้นำศาสนาอิสลาม ประกอบพิธีดูอาร์ขอพรถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ข่าวยอดนิยม