เศรษฐกิจ

เช็กเลย! เงื่อนไขมาตรการลดค่าไฟ เดือน ก.พ.-มี.ค. ช่วยเหลือปชช.ช่วงโควิด-19

15 ม.ค. 2564

456 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 15.45 - 16.45 น.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ออกมาตรการลดค่าไฟ 2 เดือน บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายประชาชน ช่วงโควิด-19
 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ออกมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก จำนวน 19.68 ล้านราย เป็นเวลา 2 เดือน นับตั้งแต่รอบบิลเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมีนาคม 2564
 
โดยให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรีแก่ ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.1 สำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วย ให้ใช้ไฟฟ้าฟรี ส่วนผู้ที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 90 หน่วย ใช้ฟรี 90 หน่วยแรก และคิดค่าไฟตั้งแต่หน่วยที่ 91 เป็นต้นไปตามปกติ
 
ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก ประเภท 2 ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ สำหรับกิจการที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี ส่วนกิจการที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย ใช้ฟรี 50 หน่วยแรกและคิดค่าไฟตั้งแต่หน่วยที่ 51 เป็นต้นไปตามปกติ
 
สำหรับส่วนลดค่าไฟฟ้า สำหรับบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.2 และ 1.2 จะคำนวณจากหน่วยการใช้ไฟฟ้าในเดือนธันวาคม 63 เป็นฐาน หากเดือน กุมภาพันธ์ และมีนาคม มีหน่วยการใช้ไฟน้อยกว่าเดือนธันวาคม ก็จะคิดค่าไฟตามจริง แต่หากใช้ไฟมากกว่าเดือนธันวาคม จะให้ส่วนลดสำหรับหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่เกินมา 
 
ซึ่งหากใช้ไม่เกิน 500 หน่วย จะคิดค่าไฟ เท่ากับเดือนธันวาคม แต่หากใช้เกิน 500 หน่วย แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วย จะคิดค่าไฟ เท่ากับเดือนธันวาคม และให้ส่วนลดสำหรับหน่วยที่เกิน 50% และสำหรับคนที่ใช้ไฟเกิน 1,000 หน่วย จะคิดค่าไฟเท่ากับเดือนธันวาคม บวกกับค่าไฟส่วนที่ใช้เกินมา 70%

ข่าวยอดนิยม