สังคมออนไลน์

ไม่ควรใช้! แพทย์เตือนหน้ากากอนามัยมีวาล์ว สามารถแพร่กระจายเชื้อโรคได้

15 ม.ค. 2564

485 view

จับข่าวลวง

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 12.44 - 12.45 น.

มีการส่งต่อข้อความกันอีกแล้วว่า หน้ากากอนามัยที่มี "วาล์ว" นั้นไม่ควรนำมาใส่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เพราะอาจแพร่เชื้อโรคถึงคนอื่นได้ด้วย 
 
เป็นเรื่องจริง นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ เปิดภาพวิดีโอ จากรายงานใน Journal Physics of Fluids ที่บันทึกภาพให้เห็นว่าการใส่หน้ากาก N95 รุ่นที่มีวาล์วไม่สามารถป้องกันละอองฝอยที่ลอยออกมาขณะหายใจออก เมื่อเทียบกับหน้ากากชนิดที่ไม่มีวาล์ว 
 
และเตือนว่า หน้ากากอนามัยรุ่นที่มีวาล์ว สามารถป้องกันตัวเองไม่ให้รับเชื้อได้ แต่ยังไม่สามารถป้องกันเชื้อไวรัสที่แพร่กระจายจากการไอจามของเราไปสู่คนอื่นได้ ผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ เวลาพูด ไอ หรือจาม จะมีโอกาสที่เชื้อไวรัสพุ่งออกมาทางวาล์วได้ แนะนำให้ใช้หน้ากากอนามัยแบบธรรมดา หรือหน้ากากผ้า และหมั่นเปลี่ยนใช้หน้ากากอันใหม่ทุกวัน  
 
ส่วนหน้ากากที่มีวาล์วส่วนใหญ่เป็นหน้ากาก N95 ที่ป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 อาจใช้ได้บ้างเป็นครั้งคราว หากอยากใช้หน้ากากเพื่อป้องกันไวรัสโดยเฉพาะ แค่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าก็เพียงพอแล้ว 

ข่าวยอดนิยม