พระราชสำนัก

คณะบุคคล ร่วมลงนามถวายพระพร 'กรมสมเด็จพระเทพฯ' ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

15 ม.ค. 2564

532 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง มีคณะบุคคล ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป ไปร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร หลังจากทรงล้มระหว่างทรงพระดำเนินออกกำลังพระวรกาย และขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงเร็ววัน 
 
 
พร้อมทั้งได้นำแจกันดอกไม้ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยความจงรักภักดี อาทิ ผู้บริหารมูลนิธิกองทุนการกุศล สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, ข้าราชการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก , สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กรมสวัสดิการทหารบก, มหาวิทยาลัยบูรพา, กรมฝนหลวงและการบินเกษตร, สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน, กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง, สมาคมคณะกงศุลกิตติมศักดิ์ (ประเทศไทย), อธิบดีกรมศิลปากร, บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด มหาชน, ราชสกุลจิตรพงศ์ (จิด-ตะ-พง) , ข้าราชการสำนักงานป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน, คณะผู้บริหารมูลนิธิสิรินธร, โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ, สมาคมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย, ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 
 
มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก, ข้าราชการสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี, ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด, บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ,ข้าราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์, รักษาการกรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ช่อง 7 HD,มูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์, คณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ , สมาคมประวัติศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์
 
 
คณะผู้บริหาร บริษัท อสมท จำกัด มหาชน ช่อง 9 mcot HD (ช่องเก้า เอ็มคอท เอชดี) , โรงเรียนจิตอาสาพระราขทาน รุ่น 5 /63 (ห้า-ทับ-หก-สาม), ผู้บริหารบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด, คณะผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย และสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย, อธิการบดีมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ชมรมผู้สูงวัย สุขภาพดี จุฬา-กาชาด 
 
 
ทั้งนี้สำนักพระราชวัง เปิดให้ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ขอความร่วมมือให้แต่งกายสุภาพ และปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ข่าวยอดนิยม