พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานถุงยังชีพ แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ จ.ยะลา

15 ม.ค. 2564

362 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอรามัน จังหวัดยะลา สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยมีนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน 
 
 
ตามที่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของราษฎร ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย ซึ่งการที่พระราชทานถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค ครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการพระราชทานความช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ต่อการดำรงชีวิตของราษฎรในเบื้องต้นแล้ว ยังเป็นการเยียวยาด้านจิตใจ สร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับราษฎรที่ทุกข์ยากเดือดร้อน ที่ต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ข่าวยอดนิยม