พระราชสำนัก

พระบรมวงศ์ ราชสกุล คณะบุคคล ร่วมลงนามถวายพระพร 'กรมสมเด็จพระเทพฯ' ขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ว

14 ม.ค. 2564

750 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบรมวงศ์ ราชสกุล และคณะบุคคล ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ว
 
 
วันนี้ ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดให้เชิญแจกันดอกไม้ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
 
นอกจากนี้ มีคณะบุคคล ผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชน เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน พร้อมทั้งได้นำแจกันดอกไม้ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยความจงรักภักดี
 
 
อาทิ ข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน, คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ผู้บริหารร้านภูฟ้า, ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ผู้บัญชาการทหารอากาศ, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม, ผู้บริหารคลินิคศูนย์แพทย์พัฒนา, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย, ประธานศาลฎีกา,
 
 
อักษรศาสตรบัณฑิต รุ่น 41 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ผู้บริหารธนาคารออมสิน, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, ผู้บริหารสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, พลเอก หม่อมเจ้า เฉลิมศึก ยุคล, ราชสกุลทองแถม, เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมคณะผู้บริหาร, กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม, สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ,
 
 
คณะกองวิชาประวัติศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, อธิบดีกรมปศุสัตว์, ผู้บริหารกลุ่ม บีเจซี บิ๊กซี พร้อมคณะ, เลขาธิการคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, ผู้บริหารบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), สมาคมภริยาทหารเรือ, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ และบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
 
 
ทั้งนี้ สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกา 30 นาที ถึงเวลา 16 นาฬิกา 30 นาที ขอความร่วมมือให้แต่งกายสุภาพ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 อย่างเคร่งครัด
 
 

ข่าวยอดนิยม