พระราชสำนัก

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว

14 ม.ค. 2564

470 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ที่จังหวัดเชียงราย และนครพนม
 
 
ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเชียงราย เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบให้กับราษฎรอำเภอเวียงชัย อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอแม่สรวย อำเภอป่าแดด และอำเภอเชียงแสน รวม 3 พัน 500 ผืน
 
 
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรที่ประสบภัยหนาว ตามที่สภาพความกดอากาศสูงกำลังแรง ปกคลุมประเทศไทยตอนบนได้ ทำให้จังหวัดเชียงราย มีอุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉลี่ย 8 ถึง 14 องศาเซลเซียส
 
 
ขณะที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดนครพนม เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่นายอำเภอเมืองนครพนม อำเภอธาตุพนม อำเภอเรณูนคร และอำเภอปลาปาก เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว
 
 
ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และได้พระราชทานแนวทางในการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ ร่วมกับมูลนิธิฯ เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยด้วย
 
 
ส่วนที่หอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดสุรินทร์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบรมฉายาลักษณ์คู่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปมอบให้กับนายอำเภอ จำนวน 17 อำเภอ ของจังหวัดสุรินทร์ สำหรับนำไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบภาวะอากาศหนาวเย็น ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
 
 
และที่จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอชนบท, อำเภอมัญจาคีรี และอำเภอโคกโพธิ์ไชย รวม 600 ผืน พร้อมกับเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวให้ราษฎรได้รับทราบ ต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้
 
 
 

ข่าวยอดนิยม