การเมือง

นายกฯ ไม่ขัดท้องถิ่นจะซื้อวัคซีนโควิดเอง แต่ขอให้ผ่าน อย.

13 ม.ค. 2564

363 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 15.45 - 16.45 น.

นายกรัฐมนตรี พูดถึงกรณี ที่ท้องถิ่นต้องการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 เองสามารถทำได้ แต่ต้องจัดทำรายละเอียดทั้งหมด และวัคซีนต้องได้รับมาตรฐาน อย. และวันนี้ วัคซีนที่จะร่วมผลิตกับบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

ข่าวยอดนิยม