พระราชสำนัก

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว

13 ม.ค. 2564

342 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลำพูน และเพชรบูรณ์
 
 
วันนี้ ที่หอประชุมอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 500 ผืน ไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่อำเภอปางมะผ้า รวม 4 ตำบล 38 หมู่บ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากสภาพอากาศที่หนาวเย็น
 
 
โดยมีตัวแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในแต่ละหมู่บ้าน ไปรับมอบเพื่อนำไปแจกจ่าย ให้กับประชาชนในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งอำเภอปางมะผ้า มีอุณหภูมิต่ำสุดที่ 5 ถึง 11.4 องศาเซลเซียส ส่งผลให้ประชาชนมีความต้องการเครื่องกันหนาว ทั้งผ้าห่มนวม, ผ้าห่มไหมพรม, เสื้อกันหนาว, หมวกไหมพรม, ถุงมือ, ผ้าพันคอ และอื่น ๆ เป็นจำนวนมาก
 
 
และที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งทางมูลนิธิฯ ได้จัดสรรผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 2 พันผืน แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอแม่ทา
 
 
แบ่งเป็น พื้นที่เทศบาลตำบลทาปลาดุก 350 ผืน พื้นที่เทศบาลตำบลทากาศเหนือ 500 ผืน และพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทาแม่สอบ 300 ผืน นอกจากนี้ยังได้จัดสรรไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จำนวน 350 ผืน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจ ให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์ไปด้วยดี
 
 
ส่วนที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในฐานะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ให้แก่ผู้นำท้องถิ่น สำหรับนำไปส่งมอบให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรี, อำเภอบึงสามพัน และอำเภอหนองไผ่ ที่ประสบภัยหนาว
 
 
ทั้งนี้เพื่อเว้นระยะห่าง และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 
 
สำหรับสถานการณ์ภัยหนาวในครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้มีพระราชกระแสทรงห่วงใยประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ติดตาม ช่วยเหลือดูแล ผู้ได้รับความเดือดร้อนอย่างทั่วถึง
 
 

ข่าวยอดนิยม