เศรษฐกิจ

เคาะเยียวยาโควิดรอบใหม่ แจกเงิน 3,500 บาท ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ 2 เดือน

12 ม.ค. 2564

820 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 15.45 - 16.45 น.

ครม.ไฟเขียวมาตรการเยียวยาโควิดระบาดระลอกใหม่ แจกเงิน 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน เยียวยาผลกระทบโควิด-19 ประชาชนทุกกลุ่ม พร้อมลดค่าน้ำ-ค่าไฟ 2 เดือน
 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุม ครม.ว่า ที่ประชุมเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 แพร่ระบาดรอบใหม่ โดยจะเยียวยารายได้ ให้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม รวมไปถึงแรงงานนอกระบบ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และเกษตรกร คนละ 3,500 บาท/เดือน เป็นเวลา 2 เดือน โดยได้สั่งการให้กระทรวงการคลัง ไปจัดทำรายละเอียดแล้วนำกลับมาเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในสัปดาห์หน้า
 
นอกจากนี้ ยังมอบให้กระทรวงการคลัง ขยายเวลาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และค่าธรรมเนียมการโอน ,ลดค่าไฟฟ้า 2 เดือนของบิลค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ.-มี.ค.นี้ โดยให้ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก สำหรับบ้านพักอาศัยที่ใช้ไฟไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ส่วนกิจการร้านค้า ให้ใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก
 
ลดค่าประปาลง ร้อยละ 10 เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เป็นเวลา 2 เดือน รวมถึงให้ไปหารือกับภาคเอกชนในการลดค่าอินเตอร์เน็ต 3 เดือน เพื่อรองรับการทำงานที่บ้าน (Work from Home) และให้ดาวน์โหลด "หมอชนะ" ฟรี ไม่คิดค่าดาต้า 3 เดือน เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
 
นอกจากนี้ ยังมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ปัจจุบันมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 0.1-0.5% ต่อเดือน เพื่อเสริมสภาพคล่อง ยังมีวงเงินเหลืออยู่ 2 แสนล้านบาท และให้กระทรวงการคลังประสานธนาคารแห่งประเทศไทย ช่วยเหลือเรื่องหนี้สิน เสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ เช่น ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำธนาคารออมสิน 10,000 – 15,000 บาทต่อราย อัตราดอกเบี้ย 0.1-0.35% ต่อเดือน ซึ่งจะมีการหารือกันกับสถาบันการเงินต่อไป
 
ส่วนการช่วยเหลือกลุ่มแรงงานในระบบประกันสังคม เช่น ลดหย่อนเงินสมทบนายจ้าง หรือเยียวยากรณีว่างงาน รวมถึงการให้สิทธิ์เข้ารับการตรวจรักษาโดยไม่ต้องสำรองจ่ายเงินไปก่อน รวมถึงส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงาน มอบหมายกระทรวงแรงงานไปแล้วให้ชี้แจงให้ประชาชนรับทราบต่อไป
 

ข่าวยอดนิยม