พระราชสำนัก

สำนักพระราชวัง เปิดลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ

12 ม.ค. 2564

646 view

เที่ยงวันทันเหตุการณ์

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 11.20 - 12.20 น.

สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชน และคณะบุคคล ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 12.00 ถึง 16.30 น. และในวันถัดไปทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.30 ถึง 16.30 น. และขอความร่ววมมือผู้ที่ไปลงนามถวายพระพรโปรดแต่งกายสุภาพ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
 

ข่าวยอดนิยม