เศรษฐกิจ

โควิด-19 รอบ 2 ดันหนี้ครัวเรือนพุ่งสูงสุดในรอบ 12 เดือน

11 ม.ค. 2564

361 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 15.45 - 16.45 น.

หอการค้าไทย ชี้โควิด-19 รอบใหม่ ทำหนี้ครัวเรือนพุงสูง 4.8 แสนบาทต่อครัวเรือน ขยายตัวสูงสุดในรอบ 12 ปี
 
นายธนวรรธน์ พลวิชัย ประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงสถานภาพหนี้ครัวเรือนปี 63 และแนวโน้ม โดยระบุว่า จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 1,000 ราย พบว่า จำนวนหนี้เฉลี่ยของครัวเรือน สูงถึง 483,950 บาทต่อครัวเรือน จาก 340,053 ในปีที่แล้ว ขยายตัวสูงถึง 42.3% สูงสุดในรอบ 12 ปี
 
โดยปัจจัยที่ทำให้ก่อหนี้เพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น ขาดรายได้เนื่องจากถูกออกจากงาน โดยมากกว่า 70% เป็นหนี้ก้อนใหม่ ที่เป็นผลมาจากการเกิดโรคโควิด-19
 
ขณะที่ชำระหนี้ ถูกกดดันจากปัญหาเศรษฐกิจ มีค่าครองชีพไม่สอดคล้องกับรายได้ รายได้ลดลง และการแพร่ระบาดโรคโควิด-19
 
อย่างไรก็ดี หนี้ส่วนใหญ่ยังเป็นหนี้ในระบบ มีสัดส่วนอยู่ที่ 75.3% ขณะที่หนี้นอกระบบ มีสัดส่วนอยู่ที่ 24.7%
 
โดยสิ่งที่รัฐบาลควรทำ คือ เร่งวางมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่เอกชนเสนอแนะ รวมทั้งควรเร่งควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และความจำเป็นเร่งด่วน คือ รัฐบาลต้องเยียวยาผู้มีอาชีพอิสระ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการชำระหนี้ และมีการก่อหนี้ครัวเรือนสูง

ข่าวยอดนิยม