พระราชสำนัก

ในหลวง พระราชทานพระบรมราโชวาท แก่เยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

10 ม.ค. 2564

279 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564 ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราโชวาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เยาวชน ซึ่งเป็นอนาคต และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติ ความว่า 
 
 
"วัยเด็กเป็นวัยที่สำคัญ เพราะเป็นช่วงเวลาแห่งการวางรากฐานของชีวิต เด็กทุกคนจึงควรตั้งใจศึกษาและฝึกฝนตนเอง ให้ถึงพร้อมทั้งความรู้และความดี แต่ละคนจะได้มีรากฐานอันมั่นคง สำหรับพัฒนาต่อยอด เป็นความสำเร็จ ความเจริญ และความสุขในชีวิตในวันข้างหน้า"

ข่าวยอดนิยม