พระราชสำนัก

ปธ.องคมนตรี แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน พระราชทานศพ พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี

09 ม.ค. 2564

305 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วันพระราชทานศพ พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ ณ ศาลาร้อยปี วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม เนื่องจากหลอดเลือดแดงใหญ่ฉีกเซาะเฉียบพลัน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 สิริอายุ 94 ปี
 
 
พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ เกิดเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2469 เป็นบุตรีของ พลตรี พระยาเสนีณรงค์ฤทธิ์ (หม่อมหลวงเล็ก สนิทวงศ์) กับท่านผู้หญิงโพยม เสนีณรงค์ฤทธิ์ (สกุลเดิม ณ นคร) สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โรงเรียนสายปัญญา และโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบันคือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
 
 
จากนั้นเข้ารับราชการ และได้ถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเป็นพระอภิบาล ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่เสด็จพระราชสมภพ จนถึงปี 2498 และเป็นคุณข้าหลวงผู้ใหญ่ ตั้งแต่ปี 2501 ได้รับการไว้วางพระราชหฤทัย ให้ดูแลงานส่วนพระองค์ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จนกระทั่งเสด็จสวรรคต และยังได้ดูแลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
 
 
ซึ่งปฏิบัติงานด้วยความจงรักภักดี ซื่อสัตย์สุจริต จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษ อัตราพลเอกหญิง โดยเป็นคนแรก และคนเดียวในปัจจุบันที่เป็นสามัญชน ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับ นายอวยชัย ยิ่งเจริญ มีบุตร ธิดา 4 คน

ข่าวยอดนิยม