เศรษฐกิจ

เอกชนจับมือประมง ยันอาหารทะเลไทยปลอดภัยไร้โควิด คุมเข้มการผลิตทุกโรงงาน

08 ม.ค. 2564

312 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 15.45 - 16.45 น.

ภาคเอกชน จับมือกรมประมง ยืนยัน สินค้าประมงไทย ไร้ปนเปื้อนเชื้อโควิด-19 เข้มกระบวนการผลิตทุกโรงงาน
 
โดยนายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า มีข้อมูลทางวิชาการจากกรมประมง ยืนยันชัดเจนว่า การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในครั้งนี้ ไม่ใช่เกิดจากการแพร่ระบาดจากสัตว์น้ำสู่คน แต่เป็นการแพร่ระบาดจากคนสู่คน โดยสาเหตุหลักมาจากแรงงานต่างด้าว ที่ลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย 
 
โดยทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกัน ดำเนินมาตรการป้องกันเชิงรุกอย่างเข้มข้น ในส่วนโรงงานอุตสาหกรรม ได้เร่งรัดการตรวจคัดกรองพนักงานและแรงงาน เพื่อแยกแยะบุคลากร และหยุดการแพร่ระบาด
 
ขณะเดียวกันสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย และสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ในการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำผ่านโครงการการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกระบวนการผลิตอาหารส่งออก ซึ่งจะได้รับหนังสือรับรองว่าสินค้าได้มีการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโควิด-19 ในกระบวนการผลิตอาหารส่งออกให้กับผู้ผลิตอาหาร ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อ ผู้บริโภค และผู้นำเข้าต่างประเทศ 
 
ขณะที่กรมประมง ยืนยันซ้ำ สินค้าประมงที่ผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐาน GMP และ HACCP มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคสูงสุด

ข่าวยอดนิยม