สังคมออนไลน์

ไม่จริง! สภากาชาดไทยไม่ได้จำหน่ายเลือดจากการบริจาค แต่คิดค่าบำรุงก่อนส่งโรงพยาบาล

08 ม.ค. 2564

570 view

จับข่าวลวง

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 12.44 - 12.45 น.

มีการส่งต่อข้อความกันว่า สภากาชาดไทยจำหน่ายเลือดที่ได้รับจากการบริจาคฟรีให้กับโรงพยาบาล เรื่องนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมาก เรื่องนี้ไม่เป็นความจริง
 
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ยืนยันว่ามิได้จำหน่ายโลหิตบริจาค แต่มีการคิดค่าใช้จ่ายตามต้นทุนในการจัดเตรียมโลหิต ให้มีคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อนำไปใช้กับผู้ป่วยที่ต้องรับโลหิต ในการรักษาทั่วประเทศ 
 
ค่าต้นทุนวัสดุอุปกรณ์ อาทิ ค่าเวชภัณฑ์ในการรับบริจาคโลหิต เช่น ถุงบรรจุโลหิต น้ำยาตรวจหมู่เลือด / ค่าใช้จ่ายในการปั่นแยกโลหิต ให้เป็นส่วนประกอบต่างๆ อย่างเม็ดเลือดแดงเข้มข้น พลาสมา / ค่าใช้จ่ายทางห้องปฏิบัติการ เช่น ค่าตรวจภาวะการติดเชื้อ อย่างเชื้อไวรัสตับอักเสบบี เป็นต้น ค่าใช้จ่ายในการควบคุมคุณภาพ / ค่าใช้จ่ายด้านอาคารสถานที่ รถออกหน่วยเคลื่อนที่ เครื่องมือครุภัณฑ์ ที่รวมแล้วจะสูงกว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บด้วยซ้ำ 
 
ที่สำคัญค่าบำรุงน้ำยาและอุปกรณ์ที่เรียกเก็บจากโรงพยาบาล ล้วนเป็นอัตราเดียวกันหมด ทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน ซึ่งข้อความที่ส่งต่อกันว่า เลือดที่เราไปบริจาคกันนั้น มีการจำหน่ายให้กับโรงพยาบาล สรุปข่าวนี้ปลอม

ข่าวยอดนิยม