การเมือง

เพื่อไทยแจงปม 2 ส.ส.พรรคถอนชื่อ ทำศาล รธน.หลุดสอบ ‘สิระ’ ยันร่วมฝ่ายค้านส่งคำร้องใหม่

08 ม.ค. 2564

625 view

เรื่องเล่าเช้านี้

ออกอากาศ: ช่อง 33 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 05.30 - 08.00 น.

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย สมาชิกภาพความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ ว่าสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ หรือไม่
 
กรณี ส.ส.ฝ่ายค้าน เข้าชื่อ 50 คน ร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณี นายสิระ เจนจาคะ เคยต้องคำพิพากษาของศาลแขวงปทุมวัน กระทำความผิดอาญาฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341 โดยเป็นคดีถึงที่สุดแล้ว ทำให้ผู้ถูกร้องเป็นบุคคลที่มีลักษณะ ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ และทำให้สมาชิกภาพความเป็น ส.ส.ของนายสิระ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ และขอให้มีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นั้น แต่ปรากฎว่า ส.ส.พรรคเพื่อไทย ผู้ร้อง จำนวน 2 คน ขอถอนชื่อออกจากคำร้อง คือ นางอนุรักษ์ บุญศล ส.ส. สกลนคร พรรคเพื่อไทย และนางอาภรณ์ สาราคำ ส.ส. อุดรธานีพรรคเพื่อไทย 
 
ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้อง พบว่าการร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ขณะยื่นคำร้อง มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 487 คน จึงต้องมีผู้เข้าชื่อร้องต่อศาล 49 คน
 
แต่เมื่อ ส.ส.พรรคเพื่อไทย 2 คน ขอถอนชื่อออกจากคำร้อง มีผลให้จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เข้าชื่อเหลือเพียง 48 คน ซึ่งเป็นจำนวนน้อยกว่าหนึ่งในสิบตามเงื่อนไข คำร้องนี้จึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ตามรัฐธรรมนูญ จึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย
 
ต่อมา นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ออกมาชี้แจงง ระบุว่า พรรคเพื่อไทยได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วได้ความว่า คำร้องดังกล่าวเป็นของพรรคเสรีรวมไทย และได้ขอความร่วมมือให้พรรคร่วมฝ่ายค้านร่วมลงชื่อเพื่อให้ได้ลายมือชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ ตามจำนวนที่รัฐธรรมนูญกำหนด พรรคจึงได้ขอให้ฝ่ายกฎหมายของพรรคตรวจสอบคำร้อง ระหว่างนั้นได้มีการนำเวียนเพื่อขอลายมือชื่อจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระหว่างการประชุมสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทยได้ร่วมลงชื่อจนมีรายชื่อครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ โดยยังไม่มีมติพรรคหรือหนังสือสั่งการใดๆ จากผู้บริหารของพรรค
 
ต่อมาทราบว่ามีการให้สัมภาษณ์ ในทำนองจะดำเนินคดีกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ร่วมลงชื่อ ด้วยความสับสนดังกล่าวจึงมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนหนึ่งได้ขอถอนชื่อจากคำร้องดังกล่าว จนเป็นเหตุให้ศาลรัฐธรรมนูญยกคำร้องดังที่ทราบ
 
พรรคเพื่อไทยเห็นว่าคำร้องของพรรคเสรีรวมไทยที่ให้วินิจฉัยสมาชิกภาพของนายสิระ เจนจาคะ นั้นมีข้อเท็จจริงและมีประเด็นสาระ ควรที่ศาลรัฐธรรมนูญจะได้วินิจฉัย เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาในเรื่องการประสานและทำความเข้าใจร่วมกันในการเสนอเรื่องต่างๆ
 
พรรคเพื่อไทยจึงขอยืนยันและแสดงเจตจำนงว่า จะร่วมกับพรรคเสรีรวมไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านอื่น ในการร่วมลงชื่อเพื่อเสนอคำร้องดังกล่าวต่อศาลรัฐธรรมนูญใหม่​ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญโดยเร็วต่อไป
 
 
 
รับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/xhSw2UW9vlc

ข่าวยอดนิยม