กีฬา

การกีฬาแห่งประเทศไทย ขานรับนโยบายโควิด-19 รอบใหม่

07 ม.ค. 2564

540 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 15.45 - 16.45 น.

การรับมือกับโควิด-19 รอบใหม่ ของกีฬามวลชนโดยเฉพาะกิจกรรมวิ่ง วันนี้การกีฬาแห่งประเทศไทย จึงได้จัดประชุมหาแนวทางสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม 
 
วันนี้ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมหารือ และเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬามวลชนสำหรับการวิ่งถนน และวิ่งเทรล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ และความปลอดภัยด้านอุบัติเหตุ โดยมีวิทยากรจากหลายหน่วยงานเข้ารวม ทั้งสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย สมาคมวิ่งเทรลไทย สสส. และนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาร่วมแสดงทัศนะต่างๆ 
 
โอกาสนี้ ผู้ว่าการการกีฬาฯ ได้เผยว่าการเยียวยาคนกีฬาที่ได้รับผลกระทบจากโควิดรอบใหม่นี้ กำลังอยู่ในขั้นตอนการหารือกับคณะทำงาน

ข่าวยอดนิยม